Dodaj nov oglas Registracija Uloguj se
Zaboravili ste lozinku? Nemaš nalog? Registruj se!
Uslovi registracije
Pravila registracije

Pre postavljanja slike na ovaj sajt, molimo Vas pročitajte Pravila registracije (hereinafter - Pravila).Kada podnesete svoju sliku na sajt, izjavljujete svoj pristanak na ova pravila. Ako se ne slažete sa ovim pravilima, nemojte postavljati svoje slike na sajt i nemojte učestvovati u “Xlist.rs” Internet portalu. Sajt zadržava prava da menja, doda i skloni neka pravila u bilo koje doba u okviru svoje diskrecije. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, nakon objave bilo kakvih promena pravila, značiće da ste dali svoj pristanak kad su promene u pitanju.

1. Ograničenja

Slažete se da nećete koristiti ovaj sajt u bilo kakve ilegalne svrhe uključujući postavljanje, objavljivanje, prenos, pregled, slanje, učitavanje, skladištenje, stvaranje i deljenje bilo kog sadržaja ovog sajta, koje:
(1) krše autorska prava, zaštitni znak ili patent,
(2) su poslovna tajna ili bilo koja druga poverljiva informacija,
(3) bi bilo uvredljivo ili povređuje drugu osobu,
(4) krši bilo čije pravo na privatnost ili prava publicicteta,
(5) pravi štetu osobi ili imovini ili na drugi način ometa neku osobu

Zahtevi za fotografije:
- Nemoj postavljati slike koje imaju adrese ili drugi websajt prikazan
- Nemoj postavljati slike dece ispod 18 godina starosti
- Nemoj postavljati iste slike
- Nemoj postavljati tuđe slike
- Zabranjeno je objavljivanje genitalija i pornografskih slika

2. Dozvola za korišćenje za maloletnike

Priznaješ da imaš zakonski dozvoljene godine starosti i da imaš pravo da koristiš ovaj sajt.

3. Zabranjeni sadržaj

Biće ti zabranjeno da čuvaš, objavljuješ, šalješ, preuzimaš, podeliš, ili prenosiš bilo kakav uvredljiv, klevetnički, sramotan, pornografski, skrnavan, preteći, nasilan, ili ilegalan sadržaj ili bilo koji sadržaj koji se može smatrati zločinom ili može podsticati takvo ponašanje koje se smatra zločinačkim ili prouzrokuje bilo kakvu zakonsku odgovornost. Primeri ilegalnog sadržaja uključuju ali nisu ograničeni na direktne pretnje fizičkim povredama, uznemiravanjem, pornografijom i upotrebom materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, koji su zaštitni znak, ili bilo koji drugi privatni materijal bez odgovarajućeg sadržaja. Zabranjeni sadržaj takođe podrazumeva ali nije ograničeno na:

(1) programe sa virusima i/ili mere koje krše pravila o sigurnosti ovog sajta i/ili drugih sajtova,
(2) zahtevi ili reklamiranje,
(3) predlozi ili promocije ilegalnih aktivnosti
(4) postavljanje i deljenje posla ili promotivnih ponuda,
(5) privatne informacije o bilo kojoj osobi kao što je telefonski broj, adresa, matični broj, ili bilo koja druga informacija, i
(6) duplo objavljivanje ili masovno slanje neke informacije, pornografija ili slučajevi, objavljivanja, slanja, učitavanja, skladištenja, prodaje ili deljenja uvredljivog sadržaja, ukoliko uprava sajta tako odluči, to je strogo zabranjeno.
(7) hostovati hiperveze ili na drugi način promovisati druge veb stranice,
(8) zahtev za transfer novca na bankovne račune,
(9) ponašati se bez poštovanja, vređati druge članove,
(10) postavite duplirane oglase, u istu kategoriju,

Korisnik mora platiti svu štetu “Xlist.rs”, drugim korisnicima i trećim licima, kada korisnik koristi usluge portala i/ili ustanove.
Registracija korisnika koji je deo aktivnosti koje su zabranjene od strane web sajta, se istog trenutka uklanja, i informacije koje nisu u skladu sa zakonom a bile su postavljene od strane korisnika bivaju istog momenta prebačene onima koji sprovode zakon ili drugim kompetentnim vlastima.
Bilo koja osoba koja je primetila bilo kakvu ilegalnu informaciju ili aktivnost na sajtu, mora istog trena obavestiti provajdera sajta.
Osobe se mogu smatrati administrativno i krivično odgovorne za učestvovanje u zabranjenim aktivnostima i postavljanje zabranjenih informacija na sajtu za upoznavanje. Provajder ovog servisa će obavestiti vlasti o bilo kom kršenju zakona.
Administracija sajta zadržava pravo da zaključa ili ukloni fotografije korisnika koje nisu u skladu sa pravilima sajta. Korisnici mogu postavljati lične slike ali moraju biti zaključane. Slike koje prikazuju osobe koje nemaju 18 godina ili slike gde korisnik nije vidljiv ili se korisnik slabo vidi će istog trenutka biti uklonjene bez prethodnog obaveštenja.
Takođe nije dozvoljeno postavljati iste slike.
Bilo koja prijava na sajt koja je tuđa i korišćenje softver kodova, kao i korišćenje HTML kodova ili nekih programerskih skripti da bi primili neke beneficije, da se oštećuje sajt ili njegovi članovi je strogo zabranjeno a profil onoga ko to uradi je istog momenta izbrisan a informacije o prekršajima bez obzira da li su administrativne ili kriminalne po zakonu Republike Srbije će biti poslate odgovarajućim vlastima.

4. ograničenja korišćenja sadržaja

Ovaj sajt je u vlasništvu i upotrebi Xlist.rs (ovde označeni kao “Xlist.rs”, “mi”, “nas” ili “naše”). Nikakav sadržaj ovog sajta se ne sme kopirati, ponovo objavljivati, učitati, objaviti, preneti ili podeliti. Izmena ili korišćenje sadržaja u bilo koje druge svrhe je kršenje Xlist.rs autorskog prava i drugih privatnih prava. Svi zaštitni znakovi, servis oznake, i imena koja su predstavljena ovde na sajtu su u vlasništvu Xlist.rs ili Xlist.rs ima dozvolu da ih koristi.

5. Vlasništvo sadržaja i prava korišćenja

Ti predstavljaš i garantuješ da si ti jedini vlasnik svih prava na tvoj objavljeni sadržaj (uključujući autorska prava)ili da imaš bezuslovno pravo i dozvolu za korišćenje ovog sadržaja, kao što je rečeno u ovom paragrafu. Iako će autorska prava objavljenog sadržaja ostati u tvom vlasništvu, ti se slažeš da sav objavljeni sadržaj postane deo Xlist.rs baze podataka, da se skladišti i koristi na neodređeni period i da Xlist.rs je vlasnik baze podataka, ima autorsko pravo koje potiče od tog sadržaja. Ti imaš sva prava na sadržaj, uključujući moralna prava, prava privatnosti i prava publiciteta. Ni Xlist.rs niti treća lica koristeći ova pravila nisu u obavezi da plate za korišćenje sadržaja.

6. Nekažnjivost

Slažeš se sa tim da nadoknadiš štetu, da braniš Xlist.rs, njihove zaposlene, davaoce licence, naslednike (kolektivno, “zaštićene stranke”) od bilo kojih tvrdnji, kompenzacije, štete, troškova ili odgovornosti (uključujući takse sudskih troškova) koji proizlaze ili se odnose na kršenja tih pravila i aktivnosti tvoje ili osobe koja postupa po tvojim uputstvima, naređenja kontrole, uključujući izlaganje, deljenje, ili drugu vrstu upotrebe sadržaja koji je objavljen od strane tebe ili druge osobe koja koristi tvoju šifru.

7. Izuzeci

Ti si zauvek izuzimaš pravo, kao i tvoji potomci, naslednici da tužiš Xlist.rs ili bilo koje zaštićene stranke na sudu za bilo koju vrstu štete ili gubitak koji navodno potiče od puštanja u promet nekih sadržaja koje ste postavili, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, štetu ili gubitak koji rezultira gledanjem, preuzimanjem, ili postavljanjem bilo kog sadržaja ovog sajta. Slažeš se da se odričeš svih zahteva koje imaš ka Xlist.rs koji potiču od korišćenja i/ili nastavljanja korišćenja ovog sajta, bez obzira da li si znao/la za njih ili ne, i odričeš se prava na deo i na prvilegije, kao i slične statute, pravila i propise.

8. Odricanje

Ni pod kojim uslovom, uključujući ali ne ograničavajući se na nemarnost, Xlist.rs neće biti odgovoran za specijalne, sporedne, indirektne, kaznene ili posledične štete ili kompenzacije koje proističu iz tvog korišćenja ili nemogućnosti da koristiš ovaj sajt, bilo koji sadržaj sajta, usluge, funkcije, proizvode i/ili povezane softvere, čak iako Xlist.rs ili njihov predstavnik bude obavešteno mogućnosti takve kompenzacije. Primenjivo pravo možda ne pruža odgovornost ili ograničenje ili isključenje kompenzacije za slučajnu ili posledičnu štetu, stoga, prethodno ograničenje ili isključenje može da se ne odnosi na tebe.

9. Završetak
Xlist.rs zadržava pravo da završi tvoj prostup sajtu u bilo koje vreme zbog nepoštovanja pravila i propisa zakona, ili ako je tako odlučeno od strane Xlist.rs radi drugih razloga, bez upozorenja, razloga ili odgovornosti. Prihvataš da tvoje oslanjanje na kontinuitet ovih usluga nije opravdan jer Xlist.rs ima pravo da prekine usluge ili tvoje članstvo zbog bilo kog razloga u bilo koje doba bez obaveštenja ili razloga, i bez odgovornosti. Kada Xlist.rs prekine postojanje sajta, ti prihvataš i slažeš se da Xlist.rs ima slobodu odlučivanja kako će ukloniti sav sadržaj i informacije. Ako bilo koja strana prekine usluge/korišćenje usluga, mora uništiti sav materijal i sadržaj sa ovog sajta.

10. Odgovornost

Administracija sajta nije odgovorna za bagove mobilnih operatera. Administracija Xlist.rs nije odgovorna za informacije sadržaja postavljen na blogovima i forumima od strane članova portala.

11. Ažuriranja
11.1. “Xlist.rs” ima pravo da jednostrano promeni Pravila o privatnosti, i takve promene će imati efekta nakon objave na sajtu. Ukoliko korisnik nakon obajve promena Pravila o privatnosti koristi sajt i (ili) usluge, smatraće se da se korisnik slaže sa svim učinjenim promenama. Ukoliko se koris nik ne slaže sa izmenjenim sadržajem Pravila privatnosti, gubi pravo da koristi Servise, i mora odmah da prekine svoju registraciju na sajtu.
Naslovna strana